Opdragelse af en cairn

Opdragelsen

Pas på, at du ikke gør livet mere besværligt ved at udstede flere forbud end højst nødvendigt for din cairn. Og pas frem for alt på, at cairnen ikke lærer, at dig kan man sagtens snyde, for hvis man ikke retter sig efter, hvad du siger, så sker der ingenting.

Kort sagt: du og resten af familien skal på forhånd være enige om, hvad hvalpen må og ikke må ……Tigge ved bordet? …… Tage husets bedste stol? …… Sove i andre senge end sin egen?

Man bestemmer selv. Hvad der er forbudt den ene dag, er ikke tilladt den næste. Dermed skal der ikke falde brænde ned, hver gang hvalpen gør noget forkert. Den skal jo først lære at skelne mellem rigtigt og forkert. Giv hvalpen ros, når den gør det rigtige, og et skarpt nej når den gør noget forkert.

Efterhånden forstår hvalpen, at noget er forbudt, men det forhindrer den bestemt ikke i at prøve igen – bare for at se, om det ikke lykkedes at snyde. Men den vil være allermest tilfreds, hvis den konsekvent bliver sat på plads. Hvalpen udforsker nemlig rammerne for sin tilværelse. Den vil vide nøjagtigt, hvor grænserne går, og hvor langt den kan stole på dig som overhund.

Det hele går ud på at indøve gode vaner fra starten. Selvfølgelig er det nødvendigt at fortælle hvalpen, hvad der er forbudt, men endnu større betydning har det, at holde øje med hvalpen og prøve at aflede dens opmærksomhed, inden den gør noget galt – altså være tankelæser og stoppe den, når den er på vej til at gøre noget galt.

En irettesættelse skal komme omgående. Hvalpen forstår, at den bliver skældt ud for noget, den er i færd med – men den fatter ikke sammenhængen, hvis den bliver skammet ud for noget, den var optaget af for bare et halvt minut siden.

HUSK! Når du irettesætter hvalpen, og den giver slip på det forbudte, den var i færd med, skal den øjeblikkelig roses meget – brug gerne ordet DYGTIGT i en glad tone – så opfatter den hurtigt, hvad du gerne vil have den til, og hvad den ikke må.

Gå til træning

En cairn er en intelligent lille hund, og jo mere man beskæftiger sig med den, desto bedre ven og familiemedlem udvikler den sig til. Man gør både sin cairn og sig selv en stor tjeneste, hvis man går til træning med den, helst fra den er hvalp. Her får den lejlighed til at møde andre hunde og mennesker, og både hund og ejer lærer at samarbejde på en måde, som vil bevirke, at de får mere glæde af hinanden.

Glæden ved samarbejde

Hvis man træner hunden med motivation og belønner ønsket adfærd, kan man lave små samarbejdsøvelser med hvalpen straks man får den hjem. Når hvalpen er færdig vaccineret bør man deltage på et hvalpemotivationskursus med den, også selv om man tidligere har haft hund. På et hvalpemotivationskursus lærer du og hvalpen glæden ved at samarbejde, hvalpen lærer fornuftig omgang med både mennesker og andre hunde. Den lystbetonede indlæring og træning styrker tilliden og lederskabet til dig som hundens fører. Og med tillid og lederskab kommer evnen til at samarbejde, en uundværlig grundsten uanset om man har anskaffet sig hund som familie- og/eller brugshund.


Metoder og Cairn

Det hjælper ikke noget at træne en hund som en cairn med gammeldags straf-metoder, den er helt ligeglad og man får en cairn som vil blæse én et langt stykke. Den eneste metode der virker er POSITIV FORSTÆRKNING. En meget enkel metode der går ud på at man belønner når hunden gør noget godt og ignorerer når hunden opfører sig dårligt. Det hjælper naturligvis med en stor portion humor når man vil træne cairn terrier.