Etik i opdræt

Opdrætter etik….

Dansk Kennel Klub har afstukket nogle anbefaliner for opdræt af hunde, disse er nok lidt “svage” så jeg har valgt at sætte nogle faste regler for hvordan jeg vil opdrætte og behandle mine hunde.
Dette er noget jeg finder meget vigtigt at man tænker over inden man går i gang med at holde hunde og opdrætte hvalpe…

De regler jeg overholder i mit opdræt:

Optræde på en sådan måde, at det er til gavn for racen og hundesporten omkring Race-ren opdræt.

Forstå og opdrætter efter den gældende racestandard, og kun anvende hunde af korrekt type, godt helbred og temperament, fri for genetisk overførte defekter, hen imod at producere hunde der på et hvert punkt overholder gældende race standard.

I anderkendelse af at vi som opdrættere har en position af tillid og ansvar overfor vores race og de som holder af racen, vil jeg basere beslutninger i mit opdræt på moral, medicinsk så vel som praktiske overvejelse, og vedkende mig ansvaret for mine handlinger. Jeg vil altid prøve at gøre “det rigtige” med de evt. hunde der producere livstruende defekter – så som misfunktion af vitale organer, samt ydre defekter.

Have ordnede forhold og korrekte optegnelser af opdræt, stamtavler og registreringer.

Ikke opdrætte på en tæve før i 3de løbetid og ikke før tæven er mindst seksten (16) måneder gammel og ikke oftere end 2 ud af 4 løbetider.

Ikke at parre en tæve uden at være forberedt på at evt. beholde resulterende hvalpe indtil passende hjem er fundet. Jeg vil som “leverandør” af avlshanner bede om samme sikkerhed fra tævens ejer.

Have alle mine hunde/hvalpe i rene og sunde omgivelser, og som familie hunde.

Hvalpene skal være mindst 8-12 uger gamle inden de rejser til nye hjem, alt efter hvilken familie situation de skal ud til. Ingen hvalp eller voksen sælges uden DKK stambog og hunde sælges kun på DKK Kontrakt.

Ikke at sælge hvalpe til personer med videresalg for øje.

Hvalpe med defekter sælges med reduktion i prisen, men med avlsforbud påskrevet på stamtavle. Hvis der opstår defekter senere, vil der bliver tilbagebetalt et beløb svarende til defektens alvorlighed, der vil så blive påskrevet avlsforbud på stamtavlen.

Efterleve Dansk Kennel Klubs etiske anbefalinger.

Avlshanner:

Mine hanner står til rådighed for egnede tæver. Det betyder tæver der er avlsgodkendt efter de på racen gældende restriktioner, så hvalpene kan opnå en “godkendt stamtavle”.

For Cairn gælder det: Mindst “very good” på en DKK godkendt udstilling, jeg vil dog anbefale at man kun opdrætter på cairner som kan opnå præmieringen “excellent” .

Tæven skal være stambogsført i DKK og være mere end 16 måneder gammel og ikke over 7 år.

Tæven skal desuden være i god helbredstilstand og kondition samt i løbetid på parringstidspunktet.

Der skrives DKK parringsaftale før parring…..

Information om parring og parringsgebyr kan fåes ved henvendelse på berit@lachleen.dk

Stræb altid så højt som muligt når du oprætter hunde.
Stræb altid så højt som muligt når du opdrætter hunde.